Košice - Kolejový absorbér hluku s retencí vody
Košice - Kolejový absorbér hluku s retencí vody

ZELENÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ

Zdravý životní styl pro velkoměsta i volnou krajinu 

Zelená trať ve veřejném prostoru

Zelená trať, zejména tramvajových drah prošla koncem 20. století mnohaletým vývojem, který vycházel z principu zřízení travních porostů na zemním souvrství ve vodopropustném kolejišti. 

Od speciálních jednodruhových nebo směsových travních koberců pěstovaných s intenzivní péčí jako u fotbalového hřiště (dotace vody až 600 l/m2/rok, sekání, hnojení) až po extenzivně založené trávníky pod heslem "... vlož (respektive zasej) a zapomeň! ". 

PŘÍRODNÍ TRÁVNÍK
PŘÍRODNÍ TRÁVNÍK
ROZCHODNÍKY
ROZCHODNÍKY
UMĚLÝ TRÁVNÍK
UMĚLÝ TRÁVNÍK